Luchtbehandeling

Een gezond binnenklimaat is van groot belang. Broeze Installatie & Montagetechniek installeert ventilatiesystemen waardoor de binnenlucht continu ververst wordt.

Hierbij kunt u kiezen uit een mechanisch ventilatiesysteem, waarbij de lucht wordt afgevoerd via badkamer en toilet, of een gebalanceerd ventilatiesysteem, waarbij de ventilatieunit is voorzien van een kruisstroomwisselaar. De energie die in de lucht zit wordt teruggewonnen. Verse lucht wordt de woning of het gebouw ingeblazen en vervuilde lucht afgezogen.